Month

June 2020

Month

June 2020

Talk With Your Happiness series- E04 पूर्वग्रह,गैरसमज

ह्या series मधील चौथ सेशन आज share करतेय.आजचा भाग-पूर्वग्रह,गैरसमजआपल्या नकळत आपण अनेकांविषयी आपल्याही नकळत पूर्वग्रह ,अढी धरून ठेवतो.त्याने आपल्यालाच मानसिक…